8.21.2011

What's the strangest thing you've eaten?

kung matino kang tao, hindi mo idadamay ang nanay mo sa mga kalokohan mo

Ask me anything

Walang komento: